Zápis detí do MŠ

01.02.2011 12:15

Materská škola v Tisovci oznamuje,že zápis detí do MŠ na školský rok 2011 – 2012 bude

v  mesiaci marec denne od 8.00 hod. do 15.00 hod. v riaditeľni MŠ.

Bližšie informácie – priamo pri zápise.

Prednostne sa prijímajú deti:

a/ ktoré dovŕšili piaty rok veku
b/ s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou  školskou dochádzkou
c/ zamestnaných rodičov
d/ deti od troch rokov
e/ pokiaľ sa mamička stará na MD o mladšieho súrodenca

 

 

     

 

 

 

—————

Späť