...Zachovávame zvyky a tradície

18.12.2014 12:48

     Na jeseň, už tradične, chodíme na návštevu do Základnej školy v Tisovci. Keďže sa tradície nemajú porušovať, vybrali sme sa 21.novembra pozrieť kamarátov - prvákov. Naši predškoláci videli, čo ich v škole čaká, ako sa budú učiť čítať, písať a počítať. Vyskúšali si, ako sa sedí v školskej lavici, odpovadali na otázky, ukázali, čo už vedia. S kamarátmi prvákmi si vymenili darčeky.

     Na posledný novembvrový deň pripadá meno ONDREJ. V tomto roku to vyšlo na nedeľu, tak sme si my urobili oslavu skôr -  27.novembra. Všetky deti sa zišli vo veľkej triede-Rozprávkove, kde nám naši veľkáci zaspievali, zatancovali v krojoch a priblížili tradície a zvyky, ktoré sa viažu k menu Ondrej. Už niekoľko rokov si pozývame v tento deň nejakých majstrov, aby deti poznávali remeslá a prácu šikovných rúk. Teraz nám teta Zuzka Karasová ukázala výrobu medových sviečok a krásne darčekové krabičky. Pre deti bolo veľkým zážitkom, že si mohli vyrobiť vlastnú sviečku, ktorú si zobrali domov.

     Ďalším významným menom, opradeným tajomstvom, je meno LUCIA. Do našej MŠ prišlo v piatok 12.decembra niekoľko "Luciek", ktoré prešli celou budou, každým kútom a priniesli nám svetlo, zdravie a hojnosť.

 

—————

Späť