...V januári a februári nezmizol nám úsmev z tvárí

18.02.2016 12:21

     Po príchode do materskej školy po zimných prázdninách sme sa stretli plní dojmov z vianočných sviatkov, ale trochu sklamaní z počasia. Sneh nie a nie napadnúť. Tak sme si povedali, že si ho urobíme. Deti v triedach ho maľovali na papier i vyrábali z rôznych materiálov /vata, vatové tampóny, cukor, múka,../. A práve na druhý deň- 15.januára, akoby ozajstný sneh nechcel zostať v hambe, napadol. Padal a padal, až ho bolo dosť aj na poriadnych snehuliakov, ktorých deti postavili na našom školskom dvore. A tak strážila našu školičku rodinka snehuliakov, kým sa od radosti neroztopila.

     S deťmi sme sa na konci januára rozprávali o meste, v ktorom žijeme. Všetci starší /deti 3. a 4. triedy/ už vedia, ako sa naše mesto volá, na obrázku videli a pomenovali budovy, niektorí poznali aj meno pána primátora. Ale najviac sa naučíme prostredníctvom zážitkového učenia, čo znamená, že keď si niečo môžeme chytiť, zažiť, zapamätáme si to lepšie, ako sprostredkované - hovorené informácie. Preto už samozrejme nasledovala vychádzka do centra mesta a návšteva Mestského úradu v Tisovci. Tu privítal deti primátor mesta Peter Mináč a prednosta MsÚ Tibor Tokár. Deti mohli vidieť obradnú sieň - kde mali ich rodičia svadbu, zasadaciu miestrnosť - kde sú rôzne sedenia k daným témam, zasadajú poslanci MsZ, mohli si vyskúšať primátorskú stoličku v pracovni pána primátora. A tá sa im veľmi páčila, lebo sa na nej mohli aj točiť. A možno v nej v ten deň 3. februára sedel aj nejaký budúci primátor.

     Už dva týždne vopred oznamy u nás hlásali "...chystajte si deti masky,..", ale keď sa priblížil ten karnevalový deň - 9. február, počet detí prítomných v materskej škole sa pre chorobnosť veľmi znížil. Nechceli sme deti obrať o radosť z masiek a hier, tak sme sa rozhodli fašiangový karneval zorganizovať v jednej triede materskej školy, na rozdiel od ostatných rokov, kedy sme sa bavili v mestskom kultúrnom stredisku. Boli s nami aj rodičia, ale obmedzený priestor ndovolil prezentovať pripravený program. Po promenáde masiek si deti vyskúšali šikovnosť na stanovištiach, zaspievali /tancovať nebolo kde/ a za svoje krásne masky dostali balíčky. Aj takto sa chceme poďakovať všetkým sponzorom nášho netradičného karnevalu, a to sú: Mestské lesy Tisovecc, Pekáreň DUFFI s.r.o.Tisovec, Calmit Tisovec, Lekáraň Janka Strinková,MiBi Trade Miroslav Bindas, Janko Krekáň, rodina Čepíková, Vengrínová, AG-FOODs SK s.r.o. Pezinok, RADKA Sliač, INMEDIA s.r.o. Zvolen, KOLIBA Trade s.r.o. Hriňová, NESTLÉ Prievidza.

Fotografie - vo fogalérii tejto stránky.

—————

Späť