... Už tu máme november

04.11.2016 12:12

     Letné mesiace júl a august sú pre školákov prázdninami, ale v materskej škole máme prevádzku, aj keď upravenú ,  v jednej triede. /4 týždne musí byť MŠ z hygienických dôvodov úplne bez detí - maľovanie, upratovanie, dezinfekcia,../ Učiteľky si práve     v lete musia čerpať dovolenku, a preto pracujú v jednom týždni len dve  s deťmi od 2 -5 rokov. Toto leto deti trávili pri hrách a rekreačných činnostiach v triede , ale najmä vonku na dvore. V horúcich dňoch využili i nafukovacie bazény, lebo s vodou sa lepšie robili všetky prázdninové aktivity.

     September priniesol zmeny pre deti, rodičov i učiteľky. Pomaly sme si všetci zvykli, najmä nové deti, ktoré ešte do MŠ nechodili. Plač sa už neozýva a v príjemnej atmosfére deti v Pohybkove oslávili narodeniny kamarátky Mišky - 29.septembra.     

V ten istý deň sa deti z Pohybkova a Rozprávkova zúčastnili už druhý rok športovej akcie  - Beh ulicami mesta. Boli najmladšími účastníkmi, po nich bežali školáci a odpoludnia "dospeláci". Pre všetky deti to bol zážitok a boli ocenení medailou. 

     Naše deti každoročne niekoľkokrát navštívia babičky a deduškov v Domove dôchodcov a sociálnych služieb v Tisovci. Teraz si pripravili program - tanček, piesne a básne a 20. októbra pozdravili obyvateľov domova. po programe odovzdali darčeky a porozprávali, čo všetko robia doma i v škôlke, ako sa hrajú. Tento deň bol dňom vzájomného obohatenia našich najmladších a najstarších obyvateľov.

     Tak, ako prichádza po septembri október, tak je u nás pravidelná akcia Jesenné čarovanie. ktoré sme zorganizovali 26. októbra.  Myslím, že o tom už  ani netreba písať, za všetko hovoria krásne dotvorenné jesenné plody šikovnými rukami rodičov a detí.   Jeseň je typická opadaným lístím, ktorého bolo na našom dvore dosť, a tak pomáhali pri jeho "odnášaní" aj šikovné deti. Každá trieda si pripravila aj krásnu jesennú výzdobu pri vstupe. Jeseň je ozaj PANI BOHATÁ, ako o tom spievame aj v piesni. 

     Prvé divadelné predstavenie v tomto školskom roku bolo profesionálne 27. októbra a volalo sa Malí huncúti. Bolo pre deti pobavením i poučením. Na predstavenie sme pozvali aj prvákov, ktorí sa po niekoľkých mesiacoch veľmi radi k nám vrátili, aj keď len na návštevu. Boli pozrieť kamarátov predškolákov a spolu sa zahrali. Niektorí by možno aj prišli späť, lebo u nás sa ešte nič "nemuselo", ale "mohlo".

Fotografie ku akciám - vo fotogalérii, ktorá zmenila podobu - sú zmiešané akcie i roky, tak vás prosím o trpezlivosť pri hľadaní.

 

    

 

—————

Späť