... Spevavý jún

13.07.2016 07:34

     Našimi partnermi pri spolupráci sú organizácie i školy v meste. So základnou školou je to niekoľko spoločných aktivít do roka, študenti EGT pre nás vytvorili didaktické pomôcky v rámci svojej firmy a v tomto roku k nám 1-krát prišli žiaci miestnej SOŠ- odbor MENEŽMENT CESTOVN0HO RUCHU. Ich úlohou v predmete animačné služby bolo pripraviť projekt s deťmi predškollského veku. Pod odborným pedagogickým  vedením Alenky Majerskej prišli 17. júna medzi deti a pobyt vonku vyplnili naplánovanými aktivitami, ktoré si tak mohli overiť priamo pri hrách s deťmi. Veď hra je najdôležitejšia a najtypickejšia činnosť v tomto detskom veku.

     Každá trieda v našej MŠ má svoj názov. Trieda najmenších 2-3 ročných detí sa volá SPIEVANKOVO. Všetkých sme o tom presvedčili 22. júna, keď sme práve v tejto triede pripravili nesúťažnú spevácku prehliadku detí. Vystriedali sa speváci od tých najmenších až po predškolákov zo 4. triedy.

     Na druhý deň 23. júna nás zase pozvali predškoláci do ROZPRÁVKOVA na svoj muzikál, ktorý pripravili so svojimi učiteľkami a s Ľubkou Sabovou. Veselý príbeh s pesničkami O troch prasiatkach zaujal všetky deti aj učiteľky  a výkony detí boli odmeneé potleskom. Ešte v ten istý deň popoludní presvedčili deti o svojom talente rodičov, ktorých sme pozvali na slávnostnú premiéru. Prišli sa na nás pozrieť aj zástupcovia zriaďovateľa - primátor Peter Mináč, prednosta Tibor Tokár a poslankyňa a predsedníčka školskej komisie Marta Svobodová. Po malom občerstvení deti odprevadili svojich rodičov ku bráne MŠ a zostali sme na školskom dvore hrať sa až do večerných hodín. Po dohode s rodičmi, ktorí nám zverili svoje deti, nás čakala Jánovská noc v škôlke bez rodičov.

     Už tradične sa lúčia deti, ktoré odchádzajú do školy, so svojimi mladšími kamarátmi a všetkými zamestnancami materskej školy na dvore. V stredu 29. júna sa k nám pripojili aj pedagógovia ZUŠ so svojim koncertom. Deti spievali, tancovali, tety kuchárky a upratovačky si aj poplakali. Sladkou odmenou v tomto horúcom dopoludní bola zmrzlina od Cabanovcov.

     Posledný predprázdninový deň 30. júna sme si v každej triede urobili rozlúčkovú párty so zmrzlinovým pohárom a odovzdaním vysvedčení. Popoludní o 15.00 hod. naši predškoláci dostali ozajstné OSVEDČENIE za účasti svojich rodičov v obradnej sieni Mestského úradu v Tisovci. Prihovorili sa im členovia komisie ZPOZ, deti sa lúčili pesničkami a všetko spečatili podpisom do pamätnej knihy mesta. Milí naši, užite si prázdniny a potom od septembra nech vás sprevádzajú len úspechy a dobrí ľudia.

 

Fotografie k týmto akciám - vo fotogalérii

—————

Späť