...Od októbra do Vianoc čary majú svoju moc

15.12.2015 11:47

     Končil október a naši predškoláci pripravili program pre seniorov v našom meste, s ktorým pozdravili 28.10. obyvateľov Domova dôchodcov a sociálnych služieb v Tisovci. Ich piesne a tanček potešili srdiečka babičiek a deduškov, odmenou pre naše deti bol úprimný potlesk. A tak sme vyčarovali krásne chvíle pre tých, ktorým sme svoj program venovali.

     A čary pokračovali aj v novembrových dňoch. Najprv to bola návšteva členov policajného zboru 12. novembra. Objavili sa u nás na dvore a deťom priblížili prácu policajtov, ukázali policajné auto, deti si mohli vyskúšať niektoré časti oblečenia, ktoré chránia policajta pri jeho nebezpečnej práci. Vačšina detí sa práve vtedy rozhodla:"Aj ja budem policajtom". A nehovorili to len chlapci.

     Naši najstarší - predškoláci majú svoju triedu, ktorá sa volá ROZPRÁVKOVO. A tak ich pani učiteľka Skarletka prečarovala na zvieratká a zahrali nám všetkým ostaným 19. novembra rozprávku O koze. Za ich herecké výkony sme ich odmenili potleskom a spolu sme si podľa hudby zacvičili.

     Aj ďalší deň bol v znamení rozprávok, a to hneď niekoľkých. V piatok 20. novembra k nám prišiel ujo herec z naozajstného divadla. Zo svojho Rozprávkového bufetu nám vyčaroval známe rozprávky doplnené pesničkami a do deja zapojil aj deti. V tento deň boli u nás na návšteve naši kamaráti prváci zo ZŠ, a tak sme spolu prežili krásne dopoludnie.

     Už o pár dní - 25. novembra oplatili deti našej štvrtej triedy návštevu prvákom. Videli svojich starších kamarátov pri uční, spoznali nové pani učiteľky z "veľkej školy", očarilo ich nové prostredie tried a celej základnej školy. Pre svojich veľkých kamarátov vyrobili aj darčeky, ktoré im na rozlúčku odovzdali. Už teraz sa tešia na školu, kde sa naučia to, čo ešte nevedia.

     Aj s najmenšími deťmi si rozprávame o zvykov a tradíciách. Patrí k tomu aj priblíženie niektorých mien. Celý týždeň sme sa rozprávali o ONREJOVI, a tak sme sa rozhodli, urobiť pre Ondrejov darček - 26.11. V pondelok 30.11. nám pripravili predškoláci program pod názvom Prídi Ondrej premilený.. Tak sme mohli vidieť ako dievčatá na Ondreja čarovali, triasli stromček, ako posielali škrupinové lodičky na vodu - či sa vydajú, spolu s chlapcami nám zatancovali a zaspievali ľudové piesne a tance, samozrejme v krojoch. Pani učiteľka Jitka nám ukázala, čo všetko vedie prečarovať jej šikovné prsty.

     Už tradične začiatkom decembra pripravíme TÝŽDEŇ OTVORENYCH DVERÍ, kedy do života svojich detí v materskej škole vstúpia aj rodičia. V týždni od 7.-11. decembra využilo túto možnosť niekoľko rodičov, starých rodičov, aj rodín, ktorých deti ešte nenavštevujú MŠ. Spolu sme ozdobili vianočné stromčeky v každej triede, napiekli a nacukrovali medovníčky, zaspievali vianočné piesne, vyrobili ozdoby na veľký strom na dvore, kde sme očakávali Mikuláša. A ten veru prišiel s plnou nošou darčekov v piatok popoludní. Priviedol si aj pomocníkov, ktorí nám zahrali krátke divadielko a pomohli pri rozdávaní darčkov. Napriek tomu, že tu bol aj čert, nikto z detí sa nebál ani neplakal. Veď sme všetci boli dobrí a takí sa nemajú čoho báť.

     V pondelok 14. decembra si deti našli pod stromčekom aj darčeky a hračky, ktoré im Mikuláš nechal v triedach. Pohrali sa s nimi a prišla ďalšia návšteva LUCIE, ktoré mali práve v nedeľu meniny. Deti tretej triedy s pani učiteľkou Evkou priblížili nám všetkým, čo sa na Lucie dialo, akú čarovnú moc malo toto meno, zaspievali nám piesne. A to bola posledná akcia u nás v "škôlke" v roku 2015.

Čakajú nás najkrajšie sviatky - Vianoce, ktoré strávime so svojimi najbližšími. Navzájom si zaželajme zdravie a pokojné chvíle, deťom žiarivé očká pri darčekoch pod stromčekom a šťastný celý nastávajúci rok 2016, ktorý bude pre nás všetkých ČAROVNÝM.

FOTOGRAFIE K AKCIÁM - VO FOTOGALÉRII

—————

Späť