...Na jar ožíva nielen príroda, ale aj deti

06.05.2014 11:12

     Na prvý jarný deň sme sa pripravovali už vopred. Deti a p.učiteľky 3. triedy - POHYBKOVA, vyrobili zo slamy a textilu Morenu, ktorá bola v kroji a podľa ľudových zvykov sme sa s ňou 21. marca išli rozlúčiť. Morena bola symbolom zimy a my sme piesňami privolávali teplejšiu jar. Deti celej MŠ v sprievode vyniesli Morenu k blízkemu potôčku, kde ju vyzlečenú podpálila učiteľka a hodila do vody. S Morenou odišla zima a choroby a my sme sa na dvore zahrali jarné hry.

     Deťom čítame, rozprávame i dramatizujeme rozprávky. Deti vedia, že rozprávky bývajú v knihách. A kde bývajú knihy? To videli deti pri návšteve knižnice 26. marca, kde im teta porozprávala o knihách a mohli si ich poprezerať. Niektoré deti už v knižnici boli s rodičmi a pravidelne si vypožičiavajú knihy, iné zase tete sľúbili, že sa s maminkou prídu zapísať za nového čitateľa.

     Najväčším zážitkom pre deti je vidieť a môcť chytiť. To vedia veľmi dobre aj naše p. učiteľky, a tak spojili zážitkové učenie s rozprávaním a návštevou priamo na mieste. Domáce zvieratká totiž deti poznali všetky, ale väčšinu z obrázkou. A tak sa vybrali 11.apríla na hospodársky dvor k ujovi Braňovi Kriškovi a ujovi Ďurčíkovi. Obidvaja hospodári umožnili deťom pozrieť si zvieratká zblízka, dokonca niektoré aj pohladiť. Videli dospelé zvieratká aj ich mláďatká. Do MŠ sa vrátili plné dojmov, o ktorých ešte dlho rozprávali.

     Blížili sa Veľkonočné sviatky a my sme sa rozhodli pripraviť výzdobu s deťmi a ich rodičmi. Jedno odpoludnie - 16. apríla, sme pozvali maminky a oteckov do tried, kde už na nich čakal rôzny výtvarný a pracovný materiál. Pridali sa k nim aj ich deti a spoločne vyzdobovali vajíčka, ktoré všetkých presvedčili o ľudskej šikovnosti a fantázii. Bola to ďalšia spoločná akcia, pri ktorej sme v rodinnej atmosfére a pokoji vytvorili jedno veľké spoločenstvo.

     Deti videli zvieratká na hospodárskom dvore, ale nemajú možnosť vidieť zblízka vtákov. Vták lieta vysoko a nie je možnosť ho pohladiť. Preto sme hneď reagovali na ponuku sokoliarov, ktorí prišli ukázať svojich operencov k nám do MS 28. apríla. V tento deň prišli k nám na dvor aj prváčikovia zo ZŠ a kamaráti z MŠ z Rimavskej Píly. Aké bolo Rudkove prekvapenie, keď mu vták pristál na čiapke. Ale zachoval sa hrdinsky a držal. Sú to cvičení operenci a všetkých nás presvedčili o svojej šikovnosti, poslušnosti a disciplíne. Ich cvičitelia to jednoducho s nimi vedia a odmenia ich za každý výkon.

Fotografie z jednotlivých akcií MŠ si môžete prezrieť vo fotogalérii.

—————

Späť