...Letné aktivity pred prázdninami.

03.07.2015 10:37

     Deťom venujememe celý život, ale ešte osobitne je jeden deň ich sviatkom - MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ - 1.júna. V tento deň sme aj my pripravili deťom nezabudnuteľný deň na dvore MŠ. Bol to šašovský deň plný prekvapení, hier a darčekov. Ďakujeme štedrým darcom, ktorí obdarovali naše deti niečím dobrým a sladkým - sú to mesto Tisovec, rodina Cabanová a Mirko Bindas.

     Už veľmi dávno nás nenavštívili profesionálni herci, to však neznamená, že si nehráme vlastné divadlo. Ale vidieť ozajstné bábkové divadlo so scénou, to bol pre deti veľký zážitok. Rozprávka O KOZLIATKACH pobavila i poučila deti 10. júna u nás v MŠ.

     Deťom je pohyb prirodzený ako dýchanie. Často im pripravujeme športové aktivity a jednou znich bola aj ŠKôLKÁRSKA OLYMPIÁDA 16. júna, kedy deti ukázali svoju športovú zdatnosť a šikovnosť na stanovištiach, ktoré nám pripravili najmladšie kolegyne nášho kolektívu. Ocenením boli, tak ako na veľkej olympiáde, olympijske medaily, ktoré si deti odniesli domov.

     Pred koncom školského roka 26. júna sme si s najmenšími deťmi pripravili ZMRZLINOVÝ POHÁR a odovzdali ich prvé vysvedčenie, pretože to bol posledný deň pred prázdninami, kedy sme boli všetky učiteľky v práci. Ostatné triedy si vysvedčenie a zmrzlinový pohár pripravili v pondelok a utorok /29. a 30. júna/.

     V tento istý deň sme stihli aj ROZLÚČKU S PREDŠKOLÁKMI na našom školskom dvore, kde sme sa zišli všetci, aj tety kuchárky a upratovačky. Naši najstarší sa pesničkami a básničkami poďakovali mladším kamarátom a všetkým učiteľkám i tetám. Ďakujeme Ľubke Sabovej za hudobný sprievod ako aj za celoročnú spoluprácu.

     A je tu naozaj posledný deň v materskej škole pre našich predškolákov - utorok 30. júna 2015, kedy opúšťajú svoju "škôlku" a vyobliekaní sa stretávajú v obradnej sieni MsÚ v sprievode svojich rodičov. Tu ich už očakáva v slávnostnej atmosfére len pre nich pripravený program ZPOZom, ktorý deti doplnili piesničkami a básničkami na rozlúčku. Po podpísaní do pamätnej knihy mesta im pani učiteľky odovzdali OSVEDČENIA o ukončení predprimárneho vzdelávania a darčeky, ktoré využijú ako školáci.

Milí budúci prváci. Bude nám za vami smutno, tak ako každý rok, keď niekto odchádza. Prajeme vám, aby z vás mali aj naďalej radosť nielen rodičia, ale aj noví učitelia. Vaši dospeláci z Materskej školy v Tisovci.

 

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

—————

Späť