Jún v MŠ

29.07.2011 12:07

Aj keď nie sme ešte školáci, jún je aj pre nás posledný mesiac školského roka. Ten tohtoročný jún bol na podujatia pre deti a s deťmi naozaj bohatý.

15. júna sme si mohli zmerať sily v športovom zápolení na OLYMPIÁDE v Základnej škole. Po vlaňajšej skúsenosti sme sa na túto športovú akciu veľmi tešili. Všetky disciplíny, ktoré sme absolvovali boli organizačne zabezpečené, o občerstvenie bolo postarané. Poďakovanie patrí pedagógom i žiakom ZŠ, ktorí pre nás pripravili zábavno-športové dopoludnie vo svojom areále.

16. júna bol deň ako iné, len sme sa rozhodli osláviť Tetiankine narodeniny na školskom dvore /inokedy je to v triede/ a vám priblížiť, ako vaše deti trávia letné chvíle na dvore s kamarátmi.

22. júna k nám do strednej triedy prišiel ujo Budinský z Očovej, ktorý priblížil deťom archaické hudobné nástroje, na ktorých, samozrejme s majstrovstom jemu vlastným, zahral. Väčšinu týchto nástrojov deti videli a počuli prvý krát.

29. júna nám urobili žiaci a pedagógovia ZUŠ koncertík, kde popri hraní preddstavili deťom jednotlivé hudobné nástroje. So ZUŠ máme veľmi dobrú spoluprácu, a tak ich hudobníci vedia zahrať tie piesne, ktoré naše deti spievajú. A tak s ich sprievodom deti najstaršieho oddelenia - predškoláci zaspievali rozlúčkové piesne pre  svoju "škôlku", mladších kamarátov, učiteľky, tety kuchárky a tety upratovačky.

30. júna dopoludnia sme si urobili v každej triede hostinku a v takejto slávnostnej atmosfére sme odovzdali deťom ich prvé vysvedčenia, z ktorých svietili veľké 1-ky.

Popoludní sme pripravili v obradnej sále Mestského úradu v Tisovci rozlúčku s našimi odchádzajúcimi predškolákmi za účasti ich rodičov. Túto formu odovzdávania osvedčení a darčekov predškolákov využívame už niekoľko rokov, ale vždy je to trochu iné a dojímavé. Program pre deti pripravili členovia komisie ZPOZ -človek-človeku pri MZ. Deti sa nedali zahambiť a doplnili program o spevácke vstupy so sprievodom ZUŠ-károv. Na záver sa podpísali do pamätnej knihy mesta, a aj keď ešte nechodia do školy, všetci vlastnoručne napísali svoje krstné meno. Milí veľkáci, bude nám za vami smutno. Ale tento kolobeh sa opakuje každoročne a vždy je to so slzami na krajíčku.

Tak si užime leto a prázdniny a stretneme sa /s niektorými/ znova v septembri.

—————

Späť