Jeseň, pani bohatá...

11.12.2013 11:08

     S deťmi spiavame pieseň "Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata", ale pre nás bola jeseň bohatá aj množstvom akcií. V októbri už tradične pripravujú naše najstaršie deti program pre obyvateľov Domova dôchodcov a DSS v Tisovci. 29. 10. priniesli pre nich kyicu piesní a vlastnoručne vyrobené darčeky. Je to vzájomné obohatenie najstarších a najmladších obyvateľov nášho mesta.

     V novembri nám ešte počasie dovolilo dlhšiu prechádzku až na Námestie. Deti 3. a 4. triedy mali zážitok pri prehliadke Rodného domu Dr.V.Clementisa, kde 12. novembra videli výstavu svetlonosov a rôznych strašidiel a strašidielok, ktorú pripravili zamestnanci odd. kultúry.

     Naši najstarší - predškoláci- ešte v tento deň išli pozrieť svojich starších kamarátov, ktorí sú od septambra prvákmi v ZŠ. Presvedčili sa, čo všetko už malí školáci vedia - čítať, písať, počítať a posadali si aj do školských lavíc. Pani učiteľka v škole si našich predškolákov vyskúšala a povedala, že sú veľmi šikovní a že sa už v škole na nich tešia. 

     Aj u našich najmenších sa snažíme zachovávať a pripomínať si zvyky a tradície starých rodičov. Jednou takouto milou akciou je program NA ONDREJA, teraz to bolo v piatok 19.11. Deti 3.a4. triedy si obliekli ľudové kroje a s akordeónovým sprievodom tety Ľubky nám spievali ľudové piesne popretkávané tancom a ľudovými zvykmi. Pani učiteľka Beatka nám priblížila zvyky, ktoré sa viažu aj k iným menám. Po programe detí nám ukázala svoju šikovnosť a nápaditosť teta Erika Denešová, ktorá pletie z papiera ako z prútia. Jej výrobky sú na nerozoznanie od prútených a technika práce je taká istá.

     Aby ste mali predstavu o týchto akciách, pozývam vás do fotogalérie na tejto našej stránke.

—————

Späť