Jarná únava na nás neplatí

02.05.2012 11:09

    Nedočkavo a s veľkou radosťou sme sa chystali na príchod jari. Pani učiteľky 3. triedy spolu s deťmi urobili Morenu. Telo mala drevené, omotané textilom a vôbec nebola pekná. Veď Morena je symbolom odchádzajúcej zimy a my sme sa s ňou 21. marca rozlúčili tak, že sme ju poslali dolu Rimavou. Na cestu sme jej zaspievali jarné piesne a zakývali.

    Jar nám pričarovala aj uja kúzelníka, ktorý prišiel medzi deti 26. marca a zaujal deti svojimi trikmi a kúzlami. Pre eti to bolo o to zaujímavejšie, že pomocníkov si vyberal priamo z nich.

    Predveľkonočné obdobie je typické maľovaním vajíčok a pletením korbáčov. Korbáče sme naplietli z vŕby na školskom dvore a vajíčka deti maľovali s učiteľkami v triedach. Len my najmenší sme maľovali len papierové vajíčka, ptretože z tých od sliepočky by zostali len škrupinky. Ale aby deťom nabolo ľúto a aby mali výslužku pre kúpačov, pozvali sme 3. apríla popoludní k nám do najmenšej triedy rodičov. Deti spolu s nimi vyzdobili naozajstné vajíčka a veru všetky boli veľmi krásne.

    Kedže sú teplejšie dni, deti zvládnu aj dlhšie vychádzky. 26. apríla sa tri triedy starších detí vybrali až do knižnice, ktorá je teraz v novom šate. Sú v nej nielen knihy, ale aj bábky a obrazy. Výstavku svojich prác prepožičala knižnici mladá talentovaná umelkyňa Veronika Lesana Renčková. Deti zaujali hlavne bábky, pretože niektoré sú v životnej veľkosti.

Fotografie z týchto akcií sú uverejnené na našej sránke vo fotogalérii.

—————

Späť