...Blížia sa prázdniny

02.07.2014 08:55

     Blížiace sa leto vylákalo naše najstaršie deti zo 4. triedy von do prírody. 22. mája sa vybrali s pani učiteľkami Andrejkou a Deniskou na vychádzku do Rejkova, kde pozorovali prírodu  a živočíchy. Kto mal chuť a ešte vládal, zmeral si sily v behu aj v preťahovaní lanom. Príjemne unavení sa všetci vrátili k dobrému obedu.

     Deň matiek sme v MŠ venovali mamičkám a s pripraveným programom išli deti 3. a 4. triedy 23. mája pozdraviť aj babičky v Domove dôchodcov v Tisovci. Roztancované deti rozveselili a potešili srdiečka obyvateliek domova a tie ich zase odmenili veľkým potleskom.

     27. mája p. učiteľka Jitka zahrala deťom divadielko O nespokojnej húske, kde deti mohli vidieť, ako to končí, keď chceme to, čo má iný. Deti si potom prejavili formou vzájomného kontaktu priateľské vzťahy.

     Hoci bol ešte máj, rozhodli sme sa deťom pripraviť nezabudnuteľný Deň detí už  29. mája. Na dvore sme pripravili cestu za pokladom, na ktorej deti museli zdolávať prekážky. Naše deti ale všetko zvládli a získali sľubovaný poklad, ku ktorému prispel aj otecko Janko Krekáň,  a dokonca aj sladko-chladnú odmenu- zmrzlinu od rodičov Mirka Cabana. Keď sme z dvora prišli do strednej triedy, deti čakalo prekvapenie - ŠAŠO s bublinkami, ktorý svojim predstavením deti zaujal aj pobavil. Tento deň si užili aj p. učiteľky, ktoré sa zmenili na rozprávkové postavy, a tak boli deťom ešte bližšie. Dopoludnie zavŕšil chutný obed.

     V blízkosti našej MŠ býva mladá milovníčka zvierat Peťka Kochanová, ktorá chová zvieratká na dvore, kde býva v dome s rodičmi. A práve tam išli na exkurziu deti 3. a 4. triedy 11. júna. Videli a mohli si pohladiť niektoré zvieratká, ktoré ešte nikdy doteraz nevideli. Bol to pre všetkých krásny zážitok /dúfam, že aj pre zvieratká/, o ktorom ešte dlho rozprávali.

     Náš krásny veľký dvor pri MŠ poskytuje deťom dostatok priestoru na aktívny odpočinok. A že máme deti pohybovo zdatné, mohli sme sa presvedčiť 19. júna pri ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDE. Pripravili sme , ako na veľkej olympiáde, športové disciplíny a deti postupne po triedach, všetky absolvovali. Za svoje výkony bol každý odmenený medailou, s ktorou  sa pochválil aj rodičom, pri odchode domov.

     V piatok 20. júna k nám prišla návšteva až z USA - štát Iowa - z mesta Shenandoah. Privítali sme ich tým, čo je deťom najbližšie - piesňou. Dokonca nás teta Ľubka Sabová naučila aj jednu anglickú o vláčiku.

     Aj keď pre nás prázdniny neplatia ako v škole, už tradične si pripravujeme po triedach koniec školského roka  s odovzdaním vysvedčenia. Pripravili sme deťom občerstvenie a 26. júna sme rozdali vysvedčenia. Pre tých najmenších to bolo úplne prvé vysvedčenie s veľkou 1-kou a hviezdičkou.

     Posledný júnový piatok 27.-meho sa so svojimi mladšími kamarátmi prišli rozlúčiť naši najstarší, ktorí už od septembra budú žiakmi 1. triedy ZŠ. Na terase nám zahrali svoju rozprávku s pesničkami O medovníkovom domčeku. V sobotu 28. júna toto svoje predstavenie krásne zahrali aj pre rodičov a hostí v obradnej sieni MsÚ, kde deti dostali OSVEDČENIE o absolvovaní MŠ. Deťom sa prihovoril aj pán primátor Peter Mináč a členovia ZPOZ - u Človek-človeku. Všetky deti už vedia napísať svoje meno, a tak sa vlastnoručne podpísali do pamätnej knihy mesta. Na rozlúčku sme si zaspievali všetci pieseň Keď si šťastný... Tak nech sú šťastní všetci naši prváčikovia a nech na svoju "škôlku" spomínajú s láskou, lebo tu sme ich ľúbili a snáď aj niečo naučili. Krásne prázdniny, vám všetkým, želáme za MŠ Tisovec.

Fotagrafie z týchto akcií sú vo FOTOGALÉRII na stránke MŠ Tisovec.

—————

Späť