Ako rýchlo prešla jeseň..

06.12.2012 15:51

      3. septembra sme sa po letných prázdninách stretli s deťmi vo všetkých triedach,  privítali sme nové deti. Niektoré sa veľmi ťažko lúčili s maminkou, hlavne tie najmenšie. Snažili sme sa im uľahčiť adaptáciu na nové prostredie a ľudí, umožnili sme pobyt niekoho z najbližších v triede, pripravili sme príjemné a estetické prostredie. V letných mesiacoch sme dali zrekonštruovať a vymaľovať tretiu a štvrtú triedu. Aj takto chceme ešte raz poďakovať všetkým rodičom a zamestnancom, ktorí pomohli pri upratovaní a príprave príjemného prostredia, ktoré bude pre deti druhým domovom.

      19. septembra sme zorganizovali už tradičnú akciu na školskom dvore pod názvom Jesenná paráda, kde deti spolu s rodičmi a starými rodičmi vyčarovali z jesenných plodov postavy a postavičky, dopravné prostriedky, zvieratká, .... Znova sme sa presvedčili, že fantázii sa medze nekladú a že máme veľmi zručných ľudí okolo seba. Naše šikovné tety kuchárky nám pripravili ochutnávku zdravých nátierok a deti si pochutnávali na jabĺčkach. Urobili sme si výstavku jesenných výrobkov, fotografie a dážď nás odohnal na terasu, kde sme výstavku preniesli a nechali celý týždeň.

      24. septembra  najstaršie deti tretej a štvrtej triedy navštívili v mestkom kultúrnom stredisku výstavku ovocia a zeleniny, ktorú pripravili domáci záhradkári a deti mohli obdivovať ich šikovnosť.

      23. októbra predškoláci išli so svojim pripraveným programom pozdraviť babičky a deduškov do Domova dôchodcov a sociálnych služieb v našom meste. Deti sú vždy príjemným spestrením pre starších obyveteľov a sú odmenené stdečným potleskom.

      14. novembra steršie deti boli pozrieť zvieratká a vtáctvo na malej zvieracej farme v blízkosti materskej školy. Deti boli očerené obyvateľmi tejto farmy. Práve v tomto týždni sme sa rozprávali o zvieratkách v lese a tu mali možnosť vidieť zblízka šantivé vaveričky a ich kamarátov.

      15. novembra sme nafotili deti v triedach a na dvore. Môžete vidieť šikovnosť našich detí pri tvorení z prírodnín, pri úprave dvora ako aj pri hrách.

      30. novembra je v kalendári meno ONDREJ a my si v tento deň pripomíname Ondrejovské tradície, aby aj deti vedeli a poznali zvyky našich predkov. Najstaršie deti nám pripravili program v krojoch. Pozvali sme si aj hosťa - pani Evu Manicovú, ktorá nám ukázala, ako sa zdobia medovníčky.

—————

Späť