Aj pred prázdninami sme boli aktívni ...

06.07.2012 10:53

     Posledný májový deň sme sa všetci stretli na školskom dvore, pretože sme videli horieť oheň, ktorý založila a bezpečne ohradila naša teta školníčka /všetko bolo vopred pripravené a zabezpečené/. Aj deti vedeli: " keď horí, musíme volať hasičov". Tak sme aj urobili a o chvíľu sme už videli prichádzať hasičské auto a počuli sirénu. Ujo hasič Radko Sekáč nám porozprával o svojej práci a ukázal, ako sa hasí. Najväčším  zážitkom bolo pre deti, keď mohli prúdnicami hasiť a striekať na cieľ a jazda v hasičskom aute.

     V pondelok 4. júna sme pripravili pre deti ku ich sviatku rozprávkovú cestu s prekonávaním prekážok na školskom dvore. Ešte pred tým však prišla vzácna návšteva z USA-štát Iowa s p. primátorom. Deti ich privítali v každej triede spevom a tancom, čo sa im veľmi páčilo a venovali nám finančný dar na rozvoj speváckych kompetencií u detí. Potom už deti vyšli na dvor do "Rozprávkova" hľadať poklad, pričom museli prekonať mnoho prekážok - ako to už v rozprávkach býva. Sladkosťami nám v tento deň prispela sponzorsky Pekáreň Alfex a zmrzlinou rodina Mirka Cabana. Ďakujeme v mene našich detí.

     Už niekoľko rokov máme veľmi dobrú spoluprácu so Základnou umeleckou školou pod vedením Ľubky Sabovej. A tak sa 26.júna prišli s nami rozlúčiť muzikanti zo školy pred prázninami, ako ináč, hudbou. Aj keď niektoré skladby boli pre náročnejšieho diváka, naše deti počúvali so zaujatím. Hudba nepozná nielen jazykové bariéry, ale aj vekové.

     V stredu 26. júna sme deťom v 1.a 2. triede odovzdali vysvedčenia, čo sme si osviežili zmrzlinovým pohárom. Vo štvrtok 27. júna pre nás ostatných - deti aj dospelých, pripravili rozlúčkový program  naši predškoláci, ktorí už v septembri zasadnú do školských lavíc. Zaspievali a zarecitovali svojim mladším kamarátom, tetám, ktoré varia a upratujú a samozrejme aj pani učiteľkám. Po sladkom občerstvení sme si všetci spolu ešte zatancovali.

     Posledný deň školského roka - 29. jún - bol pre predškolákov veľmi slávnostný. V obradnej sieni MsÚ v Tisovci, pred očami svojich najbližších, prevzali z rúk p.učiteliek OSVEDČENIE o absolvovaní predprimárneho vzdelávaníia, podpísali sa do pamätnej knihy mesta a dostali na pamiatku z MŠ darčeky. Celý program pripravil ZPOZ Človek-človeku pri MZ. Ďakujeme.

Milí naši predškoláci, prajem vám v septembri úspešný štart vo veľkej škole, bude nám za vami smutno.

Milí rodičia, vám prajem veľa trpezlivosti. Každé dieťa je iné. Ak tomu vášmu budú písmenká poskakovať - nevadí, možno budé výborné v počítaní. To nie je podstatné. Nech je z neho dobrý človek. K tomu vedieme všetky deti aj u nás, v "malej škole." Užite si spoločne krásne prázdniny.     Julka.

Ku všetkým akciám MŠ sú fotografie uverejnené na našej int.štránke vo fotogalérii.

—————

Späť