... A je tu leto

08.07.2013 08:38

     Jún sa prehupol do druhej polky a slniečko nám stále ukazovalo svoju usmievavú tvár. V takýto krásny deň 19. júna sme nedočkavo vyzerali hasičské auto, ktorým sa na náš školský dvor priviezol ujo hasič Radko Sekáč. Najprv deťom priblížil prácu hasiča, ukázal im auto, čo v ňom musí byť a potom si mohli deti vyskúšať striekať prúdnicou na cieľ. Po tejto skúsenosti chcú byť všetci hasičmi /samozrejme, kým ich nezaujme niečo iné/.

     25. júna k nám prišlo divadlo jedného herca, ktorý zahral rozprávku O zlatej rybke. Bola iná, bola veselá, interaktívna, pre deti veľmi podnetná. Herca i rozprávača v jednom odmenili potleskom.

     Už niekoľko rokov s našou MŠ spolupracuje Ľubka Sabová, ktorá nám prináša nové piesne, hrá na akordeóne, sformovala malý detský zbor. Najprv nám pomáhala ako mamička a neskôr ako pedagóg ZUŠ. Aj žiaci ZUŠ navštevovali našu MŠ a radi sa k nám vracajú. Pod vedením Ľubky - ich p.riaditeľky - nám žiaci a pedagógovia urobili 26. júna koncert. Deti mohli počuť zvuk hudobných nástrojov, poznávať nové skladby a piesne, obdivovať talent a šikovnosť starších kamarátov.

     Posledným dňom školského roka bol piatok 28. júna, kedy sa na dvore s nami lúčili naši odchádzajúci predškoláci a v ostatných triedach sme si rozdali vysvedčenia, sadli sme ku zmrzlinovému poháru. Aj keď u nás pokračuje prevádzka aj cez prázdniny, vysvedčenie je akýmsi symbolickým ukončením dochádzky v jednej triede a po prázdninách postup do vyššej triedy. Predškoláci sa lúčili na školskom dvore piesňami a básňami, mladšie kamarátky im zatancovali mažoretkovskú zostavu. Naši najtarší, bude nám za vami smutno.

     V ten istý deň sme sa popoludní stretli s našimi predškolákmi aj v obradnej sieni Mestského úradu v Tisovci, kde im členovia komisie ZPOZ pri MZ pripravili rozlúčkový program, prihovoril sa im pán primátor Peter Mináč, deti sa podpísali do pamätnej knihy mesta. Prítomným rodičom a hosťom deti zaspievali rozlúčkové piesne a slávnostne im triedne učiteľky odovzdali OSVEDČENIE. S prianím krásnych prázdnin sme sa rozišli, ale verím, že ak tieto deti budú k nám raz chodiť ako rodičia svojich detí, spomenú si na kamarátov a zážitky z materskej školy.

Všetky tieto akcie sú zachytené na fotkách vo fotogalérii tejto našej internetovej stránky.

 

 

 

—————

Späť