Zima nám nadelila bohatú nádielku

22.02.2013 13:08

     Po zimných prázdninách sa život v materskej škole znova rozprúdil a popri každodenných činnostiach s deťmi v triede sme si užívali na školskom dvore bielučký sneh. Deti v januári nastavali snehuliakov a množstvo snehu im umožnilo aj stavanie snežných tunelov a obydlí. A tak sme sa aj na Slovensku zahrali na ESKIMÁKOV.

     "Chystajte si masky.." toto si mohli čítať už 2 týždne rodičia v našej MŠ a veru aj pripravili nádherné masky pre svoje deti na FAŠIANGOVÝ KARNAVAL 11. februára v spoločenskej sále MsKS. Medzi prítomných prišli Kubko a Maťko z rozprávky a s nimi aj ich psík. Deti zaspievali karnevalové a fašiangové piesne, hrali im kamaráti zo ZUŠ so svojimi pedagógmi a s rodičmi potom riešili rôzne úlohy na stanovištiach. Za svoju šikovnosť boli odmenené dukátmi, za ktoré si mohli nakúpiť niečo v našom bazáre. Bazár nám zásobili tovarom rodičia a oslovení sponzori, za čo veľmi pekne ďakujeme.

     Deti zo 4.triedy sa rozprávali o našej krajine, o meste, a tak im pani učiteľka sľúbila návštevu Mestského úradu v Tisovci. 19.februára sme sa teda vybrali s našimi predškolákmi na návštevu. Privítal nás pán primátor v obradnej sieni, zahrali sme sa na poslancov v zasadačke MsÚ, prezreli sme si expozície múzea a v kancelárii p. primátora si všetky deti vyskúšali primátorskú stoličku. Ktovie, či naozaj z niektorého chlapca či dievčaťa raz nebude hlava nášho mesta.

—————

Späť