...Od Veľkej noci po Deň detí

13.06.2017 11:46

        Jarné slniečko nám svietilo pri hrách, rozkvitli kvietky, blížila sa Veľká noc. My sme sa rozhodli pre spoločnú veľkonočnú výzdobu s rodičmi. V druhej a tretej triede sme 27.4. pripravili farby, lepidlo, papiere a iný materiál, rodičia si priniesli vajíčka a rôzne ozdoby, aby vytvorili čo najkrajšie kraslice. Spolu so svojimi deťmi robili celé rodiny a kúpačom potom mohli rozdávať vlastnoručne urobené veľkonočné vajíčka. Aj táto akcia prispela k rodinnej atmosfére v našej materskej škole.

        Nechodíme do kina, a tak prišlo16. 5 kino k nám. A nie hocijaké, ale sférické. Priamo pred očami detí vyrástla v strednej triede kupola, kde deti videli rozprávky o morskom svete úplne ináč. Niektoré deti mali strach pred vstupom do uzavretého priestoru, ale potom ešte dlho rozprávali o všetkom, čo videli.

       Mama, mamka, mamička, maminka - rôzne oslovenia, pre nám najbližšieho človeka, už od narodenia. V materskej škole pripravíme k sviatku mamičiek každoročne program, a tak to bolo aj 17. mája. Máme štyri triedy a káždá pozvala mamičky svojich detí, ktoré ukázali čo vedia a k vrúcnemu objatiu pridali aj darček, vyrobený vlastnými rukami.

      18. mája sme v tretej triede oslavovali Laurinkine narodeniny, urobili sme si "detskú párty" a po nej sme vyšli na dvor, kde na nás už čakali veľké kamarátky. Prišli za nami dievčatá zo SOŠ v Tisovci - odbor animátor- a vyskúšali si v praxi s deťmi to, čo si v škole teoreticky pripravili. Na všetko dohliadala ich pedagogička Alenka Majerská. Deti jednotlivé pripravené aktivity zaujali a všetky zvládli.

       Deti z dvoch najstarších tried navštívili 25. 5 Mestský úrad a Mestské múzeum v Tisovci. Je to už pravidelná akcia, ktorá nám vyplýva z učebných osnov, ale teraz ju deťom obohatila výstava ramienok-vešiekov, ktorej autorom je zberateľ  z Hnúšte.

       Už od októbra k nám prichádzajú pravidelne raz mesačne žiaci z tunajšej Základnej školy a čítajú rozprávky našim deťom. V každej triede je jeden žiak, ktorý má svoju knihu a z nej číta. Potom sa detí pýta otázky, ktoré súvisia s prečítaným textom. Tento rok bol len skúšobný, ale určite v tejto spolupráci budeme pokračovať

       Deň detí sme 1. júna oslávili v prostredí vytvorenej ZOO na dvore, kde deti nielen poznávali zvieratá, ale každé zvieratko ukrývalo pre deti nejakú úlohu. Pomáhali nám aj dievčatá - praktikantky zo stredných škôl. Tento deň sme venovali deťom tak, ako im patria všetky ostatné dni v našej MŠ.

     

—————

Späť