...Nielen bohatá, ale aj teplá jeseň

15.11.2018 12:03

  3. 08. 2018 Činnosti v lete - v lete sme väčšinou s deťmi trávili čas vonku, spojili príjemné s užitočným a namaľovali obrázky z rozprávok na betónový plot. 

26. 09. 2018 Svetový deň mlieka - v tento deň sme deťom rozprávkou  priblížili, ako je potrebné piť mlieko a potom sme si s mliečkom "štrngali" na zdravie.

27. 09. 2018 Beh ulicami mesta - organizuje každoročne v septembri komisia kultúry a športu a aj naše staršie deti sú účastníkmi. Majú vlastnú trasu, bežia zo všetkých síl a víťazi stoja na stuňoch. Odmenení sú však všetci a popri tom máme dobrý pocit, že sme urobili niečo pre svoje zdravie, pretože naše deti radi a často športujú, sú v pohybe.

11. 10. 2018 Čaro jesene - to je čas, kedy nás zohrialo nielen slniečko, ale aj teplo z horiaceho ohňa pri opekačke na dvore MŠ. Popri tom nás opäť všetci rodičia  s  deťmi, ktorí v toto odpoludnie prišli, presvedčili o svojej zručnsti, tvorivosti  a fantázii. Z jesenných plodov vytvorili neopakovateľné postavičky a výtvory, ktoré nám ešte niekoľko dní skrášľovali exteriér MŠ.

25. 10. 2018 V Domove dôchodcov v Tisovci - mali znova veselé dopoludnie s našimi deťmi, ktoré zaspievali a zatancovali babičkám a deduškom, priniesli malý darček z lásky. 

13. 11. 2018 Divadielko v prírode - takto sme si nazvali PROJEKT, ktorého cieľom je rozšíriť oblasť spolupráce aj o materské školy z okresu Brezno a Revúca /doterajšia spolupráca len v okrese Rimavská Sobota/. Počas prvých mesiacov nového školského roku u nás na dvore "vyrástol" drevený altánok, v ktorom sme v tento deň zahrali divadielko o Cirkuse, na ktoré sa prišli pozrieť deti z MŠ Pohronská Polhora, Michalová, Rimavská Píla. Keďže k nám merali takú dlhú cestu, spolu s našimi deťmi si zaspievali a zatancovali aj s Viktorom, čo je profesionálny hudobný program, ktorý sme mali v tento deň u nás v MŠ. Altánok bude využitý nielen ako divadelný stánok, ale aj na rôzne aktivity detí s inými deťmi, s rodičmi, so žiakmi tisovských škôl.

PROJEKTY -  DOPRAVNÉ IHRISKO

                      ALTÁNOK

Pri realizácii týchto dvoch skoro súbežne realizovaných projektov nám pomáhali aj rodičia a odpracovali niekoľko desiatok brigádnických hodín, za čo im patrí veľká vďaka nás zamestnancov, ale hlavne sa tešia a ďakujú deti, ktoré budú využívať dopravné ihrisko i altánok. Boli to:  Ľubomír Hanuska, Tibor Tokár, Igor Vengrín, Milan Slabej, Milan Mucha, Jaroslav Katreniak, Marcel Huľuk,  Daniel Hrnčiarik, Miroslav Dema, Martin Spišiak, Martin Polčáni, Ján Hrvol, Ján Hruška, Jaroslav Lipták, Ján Guzma, René Sirota, Tomáš Cavara, Ján Krankuš, Milan Šlajfer, Peter GuzmaMilan Matucha, Vojtech Oláh, Peter Dovala, Igor Mikláš, Peter Vinclav, Mirko Caban, Ondrej Cibuľa, Ľubomír Mušuka, Mária MUcha, Maroš Hradovský.  

 

 

—————

Späť