Aj deti už túžobne očakávali jar...

06.05.2013 12:34

     Je tu marec, ale vonku to stále pripomína pravú zimu, a tak sme sa 7. marca stretli všetci v malej triede a pani učiteľka Jitka nám zahrala rozprávku O špinavých ponožkách. Táto deti poučila, pobavila a možno aj zahriala. Určite však podnietila v nich herectvo a naši "veľkáci" nám tiež zahrali známe ľudové rozprávky s maňuškami.

     Ešte v teplých bundách sme sa vybrali v  druhý jarný deň 22. marca ku blízkej Rimave, aby sme sa rozlúčili so zimou - Morenou. Peni učiteľka Cibuliaková s deťmi vyrobili bábku z textilu, ktorú sme niesli na palici a spievali jarné piesne. Keď sme prišli na most, Morenu sme hodili do vody, aby od nás odplávala ako symbol zimy a privítali sme jar.

     Už tretí rok sme sa zapojili do PROJEKTU OMEP - Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu. Tento projekt je zameraný na enviromentálnu výchovu, ochranu životného prostredia a v tomto roku aj na využívanie a spracovanie plastov. Jednou z úloh, ktoré sme plnili v rámci Projektu bolo i zriadenie vlastnej zaleninovej záhradky. A tak predškoláci s pani učiteľkami vypestovali zo semienka priesady a tie presádzali do pripravených nádob a keď bude čas, vytvoria na školskom dvore hriadku na zeleninku

     Ďalšou z úloh Projektu bola i spolupráca detí so starými rodičmi, ktorí deťom odpovedali na otázky o tom, čo používali na prenos vody, keď ešte neboli plasty. z čoho mali hračky, .... Aby deti dostali odpovede aj kolektívne, vybrali sa s pani učiteľkou Medveďovou 4. apríla do Domova dôchodcov a sociálnych služieb v Tisovci, kde sa opýtali to, čo chceli vedieť, kde pozdravili obyvateľov krátkym programom a darčekami.

     18. apríla k nám prišli profesionálni herci so svojim divadelným predstavením Obor Albert, čo deti prijali ako aktívni diváci a žili priamo s dejom predstavenia.

      Až z Banskej Bystrici k nám prišli Sokoliariposledný aprílový deň, aby nám ukázali, ako vycvičili rôzne vtáctvo. Vidieť niečo také sme mali možnosť po 1-krát. Program zaujal deti i nás dospelých. Deti si mohli niektoré druhy vtákov aj pohladiť a nakoniec sme sa s nimi aj odfotili.

Fotografie ku všetkým tu spomenutým akciám sú na našej stránke vo fotogalérii.

—————

Späť