...A znova prídu Vianoce

31.12.2017 12:39

     Hudobný program ROZPRÁVKOVÝ BUFET, ktorý má jedného účinkujúceho, deťom pripomenul dopravné prostriedky a bezpečnosť na ceste 22. novembra. Rozospievali a roztancovali sa nielen naše deti, ale aj naši malí, milí hostia z MŠ Rimavská Píla.

     Po hudobnom programe naši predškoláci, ešte v ten istý deň, navštívili kamarátov PRVÁKOV v Základnej škole v Tisovci, ktorí im ukázali, čo sa v škole od septembra naučili. Škôlkári si mohli vyskúšať školské lavice i písanie na veľkú tabuľu. Už teraz sa tešia do školy a Ježiškovi si napísali o školskú tašku, pero a pastelky.

     Ako každý rok, tak aj tento, sme oslávili 30. novembra meno ONDREJ. Hoci sme už v posledných rokoch chlapca s týmto menom nemali, je to pre nás magické meno. Naši najstarší predškoláci nám priblížili ľudové zvyky viažúce sa k menu Ondrej, zaspievali aj vyveštili. Teta Sonka Hrončeková, ktorú sme si pozvali, nám ukázala, ako vyrába krásne hačkované zvieratká a bábiky.

     Naše deti majú blízko k prírode a zvieratkám, a tak k nám 1. decembra prišli z Mestských lesov Tisovec dvaja ujovia /jeden priamo riaditeľ - ujo Karol Kubíni/ a porozprávali, AKO ZIMUJÚ ZVIERATÁ a ako im môžu ľudia pomáhať. V obrázkovej prezentácii nám priblížili, ako vytvorili v našom meste náučný lesný park, čo všetko sa tam dá vidieť a robiť. Samozrejme, lepšie je vidieť ako počuť, a tak nás všetkých pozvali na návštevu parku v jarných mesiacoch a my sa už teraz tešíme.

     Už niekoľko rokov k nám prichádzal MIKULÁŠ s omeškaním. Tento rok prišiel presne 6. decembra k deťom do každej triedy. Deti ho privítali piesňami a básničkami, za čo dostali sladkú odmenu v balíčkoch.

     Predvianočnú atmosféru nám umocňuje aj TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, kedy sa života detí môžu v MŠ zúčastniť aj rodičia. Každý deň od 11. decembra sme ponúkli zaujímavé činnosti. V  pondelok nám svojim programom priblížili sviatky zimy deti ZUŠ, a potom sme každý deň "pracovali" s rodičmi pri zdobení stromčeka, pečení a zdobení medovníkov, výrobe ozdôb a k tomu všetkému sme si spievali vianočné piesne.

     No a v stredu 13. decembra nám LUCIE z 3. triedy priniesli svetlo, zdravie a hojnosť vo svojom pozdrave, kde nám priblížili zvyky na Lucie. Teraz sa už všetci tešíme na Vianoce a voľné prázdninové chvíle v rodine.

 

     Šťastie a pohodu do nového roku 2018 vám všetkým želá kolektív zamestnancov Materskej školy v Tisovci.

FOTOGRAFIE KU AKCIÁM SÚ VO FOTOGALÉRII.

    

—————

Späť